Essay Datid

Engelsk Grammatik

 

 

1. To be i nutid

 

Ental

1. Person       I am                       Jeg er

2. Person       You are                   Du er

3. Person       He/She/It is             Han/hun/den er

 

Flertal

1. Person       We are                   Vi er   

2. Person       You are                  I/De er

3. Person       They are                 de er

 

2. To be i datid

 

Ental

1. Person       I was                     Jeg var

2. Person       You were                Du var

3. Person       He/She/It was         Han/hun/den var

 

Flertal

1. Person       We were                 Vi var 

2. Person       You were                I/De var

3. Person       They were              de var


3. To have i nutid

 

Ental

1. Person       I have                   Jeg har

2. Person       You have               Du har

3. Person       He/She/It has         Han/hun/den har

 

Flertal

1. Person       We have                 Vi har 

2. Person       You have                I/De har

3. Person       They have               de har

 

 

4. To have i datid

 

Ental

1. Person       I had                     Jeg havde

2. Person       You had                 Du havde

3. Person       He/She/It had        Han/hun/den havde

 

Flertal

1. Person       We had                  Vi havde       

2. Person       You had                  I/De havde

3. Person       They had                de havde

 

 

5. To be i  førnutid

 

Ental

1. Person       I have been             Jeg har været

2. Person       You have been         Du har været

3. Person       He/She/It has been   Han/hun/den har været

 

Flertal

1. Person       We have been          Vi har været  

2. Person       You have been         I/De har været

3. Person       They have been       de har været

 

6. To be i  førdatid

 

Ental

1. Person       I had been               Jeg havde været

2. Person       You had been          Du havde været

3. Person       He/She/It had been   Han/hun/den havde været

 

Flertal

1. Person       We had been            Vi havde været        

2. Person       You had been           I/De havde været

3. Person       They had been         de havde været

 

 

7. To have i  førnutid

 

Ental

1. Person       I have had               Jeg har haft

2. Person       You have had           Du har haft

3. Person       He/She/It has had    Han/hun/den har haft

 

Flertal

1. Person       We have had           Vi har haft    

2. Person       You have had          I/De har haft

3. Person       They had       de har haft

 

8. To have i  førdatid

 

Ental

1. Person       I had had                Jeg havde haft

2. Person       You had had            Du havde haft

3. Person       He/She/It had had    Han/hun/den havde haft

 

Flertal

1. Person       We had had             Vi havde haft

2. Person       You had had            I/De havde haft

3. Person       They had had          de havde haft

 

 

9. To do i  nutid

 

Ental

1. Person       I do                       Jeg gør

2. Person       You do                   Du gør

3. Person       He/She/It does        Han/hun/den gør

 

Flertal

1. Person       We do                   Vi gør

2. Person       You do                  I/De gør

3. Person       They do                de gør

 

10. To do i  datid

 

Ental

1. Person       I did                     Jeg gjorde

2. Person       You did                 Du gjorde

3. Person       He/She/It did        Han/hun/den gjorde

 

Flertal

1. Person       We did                  Vi gjorde       

2. Person       You did                  I/De gjorde

3. Person       They did                de gjorde

 

11. Regelmæssige (almindelige) udsagnsord I nutid
Regel: Udsagnsord tilføjer –s i 3. person ental
F.eks.

 

Ental

1. Person       I work                     Jeg arbejder

2. Person       You work                 Du arbejder

3. Person       He/She/It works       Han/hun/den arbejder

 

Flertal

1. Person       We work                 Vi arbejder    

2. Person       You work                 I/De arbejder

3. Person       They work               de arbejder

 

12. Regelmæssige (almindelige) udsagnsord I datid
Regel: Udsagnsord tilføjer –ed.
F.eks.

 

Ental

1. Person       I worked                 Jeg arbejdede

2. Person       You worked             Du arbejdede

3. Person       He/She/It worked     Han/hun/den arbejdede

 

Flertal

1. Person       We worked                 Vi arbejdede  

2. Person       You worked                I/De arbejdede

3. Person       They worked              de arbejdede

 

13. Mådesudsagnsord (modalverber)

Normale udsagsnord tilføjer –s i 3. person ental. (Se punkt 11).
Det gør modalverberne IKKE.
Modalverberne er:

Nutid            Datid            På dansk

Can              Could            Kan/kunne

May              Might            Må/måtte

Must             Must             Må(skal)/måtte(skulle)

Shall             Should          Skal/skulle – bør/burde

Will               Would           vil/ville

 

F.eks. He can run very fast.

Bemærk at det IKKE hedder: He cans run very fast.

 

14. Vigtig viden, når du slår op i ordbogen:

Sb      =        Substantiv               = Navneord. Ord der kan sættes ”en/et” foran.

Vb      =        Verbum                   = Udsagnsord. Ord man kan sætte ”at/jeg” foran.

Adj     =        Adjektiv                  = Tillægsord. Ord man kan sætte ”at være” foran.

 

15. Spørgende stedord:

What   =        Hvad

How    =        Hvordan

Where=        Hvor

Who    =        Hvem

Whose=        Hvis

Why    =        Hvorfor

When  =        Hvornår

Which  =        Hvilken/Hvilket

Hestene græsser, mens deres haler dasker til de summende fluer. Og min far er død.

Det er torsdag. De lyse nætters tid, og sommeren er gavmild. Naturen svulmer af liv, og mellem de grønne bakker og den blå himmel sejler hvide totter af kumulusskyer fra evighed, og til evighed i deres kredsløb med kloden.

Af rislende vand opstået, til rislende vand skal de blive, og deraf skal de igen opstige. Sort-hvide svaler flakser rundt efter insekter. Hestene græsser, mens deres haler dasker til de summende fluer. Og min far er død.

Det sidste kan jeg ikke forstå.

Vi fik kun et par dages varsel. Dage, hvor håbet og rædslen kæmpede om pladsen. Uvirkelige dage skåret ud i små skiver af absurde øjeblikke. Nogle helt apatiske. Bedrageriske i deres almindelighed.

Hvorfor skal ens latterlige krop stadig på toilettet, når en man elsker ligger for døden? Tør man gå i bad, når man føler sig helt porøs? Står jeg og skærer i en agurk, mens jeg mister min far?

Kroppen insisterer med sine trivielle behov, selvom det er dén, som en dag giver op og hiver livet med i døden.

Andre øjeblikke er fyldt med panik, alle alarmer blinker og hyler og alting skriger nej-nej-nej. Man er i oprør mod tiden. Nej, jeg vil ikke følge med dig længere, tid. Spar mig for fremtiden. Jeg vil slå neglene i alt, som er. I alt det som om lidt bliver til datid. Og alligevel presser tiden mig – med ophøjet ligegyldighed –  ind i en fremtid, jeg ikke vil kendes ved.

En fremtid, som gør mit ‘er’ til et ‘var’, og roder rundt i alle mine tider. Jeg vil have dommen omgjort, men døden er den ubarmhjertige knytnæve, der blæser mig baglæns ind i den uønskede fremtid, som nu er min nutid, hvor min far herfra pludselig skal omtales i datid. Niels Højlund var min far. Men jeg er stadig hans datter. Hvor kan man få sine tider synkroniseret igen?

Min far er død, og i dagene lige efter opdager jeg, at tiden er ubrugelig, når hjertet går i stykker af sorg. Fortiden er ubærlig, fordi den er fyldt med den ubekymrethed, der aldrig kommer tilbage. Fremtiden en uvelkommen gæst, fordi døden ikke kan genforhandles. Den er så permanent, og jeg vil ikke tænke på, at min far både er død nu og i fremtiden.

Alle dage i resten af mit liv, skal min far være død. Forhåbentlig bliver mit liv uden ham længere, end mit liv med ham blev. Og når fortiden minder om savnet og fremtiden minder om sorgen – så er der kun et lille snævert ‘nu’, et hjerteslag ad gangen, hvor livet er udholdeligt. En smal sprække, hvor man skal forsøge at få plads til sit skræmte væsen.

Den islandske forfatter Jón Kalman Stefánsson skriver bøger, der er gode at læse, når man brydes med døden. Og han har ret, når han skriver, at;

“tiden er et bedrag, den eneste brugbare måleenhed er livet”.

Min far er død. Det er så banalt og så svært at bære på samme tid, og alligevel ved jeg, at det er sådan, livet skal være.

Alle dage i resten af mit liv, skal min far være død.

Det værste er ikke at miste sin far. Det er bare slægt, der følger slægters gang. Det værste er at miste sit barn. Det værste ville have været ikke at miste ham. Det er meningen, at man skal miste sine forældre. Det forekommer mig vanvittigt.

Døden er bagsiden af den sælsomme medalje, vi kalder livet. Jeg forstår begge dele mindre og mindre, des mere jeg lærer om dem. Hvordan kan alt opstå ud af intet – for derefter endnu en gang at blive til intet?

Jón Kalman igen:

“Hver bevidsthed er trods alt en verden udspændt mellem jord og himmel, og hvordan kan noget så stort forsvinde så let, blive til ingenting, ikke engang efterlade en smule skum, ikke engang et ekko?”

Det føles nu som om, der stadig er et ekko inde i mig. Et ekko af faderlig kærlighed og omsorg. Fysikkens ekko dør ud, men i sjælen runger det væsentlige længe efter.

0 Replies to “Essay Datid”

Lascia un Commento

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *